Ил тод байдал

2023 оны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт

2023 оны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, тайлан мэдээ

2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 12 сарын мэдээ

ҮЦХ-гийн 2023 оны жилийн эцсийн тайлан

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтийг талагнах хүсэлт (2023)

2023 оны сэтгэл ханамжийн судалгаа

2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2023 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

ҮЦХ-гийн 2023 оны хагас жилийн тайлан

НЭЭЛТТАЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

ҮЦХ-гийн 2023 оны 03.31 авлагын мэдээ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

НЭЭЛТТАЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

НЭЭЛТТАЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

ҮЦХ-гийн 2023 оны хариуцлагын гэрээ төлөвлөгөө

Нээлттэй ажлын байр

2022 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ 2 БОЛОН 3 -Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Худгийн моторчин ажилд авна

Жолооч ажилд авна

Цэцэрлэгчин ажилд авна

2022 оны өргөдөл, гомдол

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт 2021 оны байдлаар

Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт 2021 оны хагас жилийн байдлаар

Төсөвт байгууллагын 2021 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР-ХАРУУЛ ЗАСВАРЧИН

"Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ 2021 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаа

ҮЦХ-гийн ажил, албан тушаал холбогдох утасны дугаар

Санхүүгийн албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн 2021 он

“ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” ОНӨТҮГ 2021 ОНЫ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ШИНЭ САНААНЫ ТАЙЛАН

Иргэдээс "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ-т гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2021 оны жилийн мэдээ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР-ЦЭЦЭРЛЭГЧИН

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР- ТЕХНИКЧ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР- Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Иргэдээс "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ-т гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2021 оны 03-р улирлын мэдээ

Иргэдээс "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ-т гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2021 оны 02-р улирлын мэдээ

Төсөвт байгууллагын 2021 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Иргэдээс "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ-т гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2021 оны 01-р улирлын мэдээ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР