Ил тод байдал

ҮЦХ-гийн 2023 оны 03.31 авлагын мэдээ

Нээлттэй ажлын байр

2022 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ 2 БОЛОН 3 -Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Худгийн моторчин ажилд авна

Жолооч ажилд авна

Цэцэрлэгчин ажилд авна

2022 оны өргөдөл, гомдол

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт 2021 оны байдлаар

Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт 2021 оны хагас жилийн байдлаар

Төсөвт байгууллагын 2021 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР-ХАРУУЛ ЗАСВАРЧИН

"Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ 2021 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаа

Санхүүгийн албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн 2021 он

“ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” ОНӨТҮГ 2021 ОНЫ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ШИНЭ САНААНЫ ТАЙЛАН

Иргэдээс "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ-т гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2021 оны жилийн мэдээ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР-ЦЭЦЭРЛЭГЧИН

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР- ТЕХНИКЧ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР- Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Иргэдээс "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ-т гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2021 оны 03-р улирлын мэдээ

Иргэдээс "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ-т гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2021 оны 02-р улирлын мэдээ

Төсөвт байгууллагын 2021 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Иргэдээс "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ-т гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2021 оны 01-р улирлын мэдээ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР - ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТАН, ЦЭЦЭРЛЭГЧИН, ХАРУУЛ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ЦЭЦЭРЛЭГЧИН

АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН БҮТЭН ЖИЛИЙН АЖИЛ ДҮГНЭСЭН ЖАГСААЛТ-2019

АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-2019

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ-2019

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ЦЭЦЭРЛЭГЧИН, ХАРУУЛ, ХУДГИЙН МОТОРЧИН

ГАДААД ТОМИЛОЛТЫН ТАЙЛАН

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-3

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ЦЭЦЭРЛЭГЧИН, ТЕХНИКЧ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ЦЭЦЭРЛЭГЧИН-2

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ЖОЛООЧ