Талбай түрээслэх

2022 оны талбайн түрээс, задаргаа

Үйлчилгээ эрхлэгч ААН, Хувь хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын тогтоол

ТАЛБАЙН ТҮРЭЭСИЙН ЗАДАРГАА

"Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн" ОНӨТҮГ-ын хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг болон талбайн теннисийн талбай нэг цагийн түрээсийн задаргаа

"Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн" ОНӨТҮГ-ын эзэмшлийн талбайд түргэн үйлчилгээний цэгт үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээд

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ТАЛБАЙ ТҮРЭЭСЛЭХ "ЭКСТРЕМ СПОРТ ТАЛБАЙ" - ХАМТАРЧ АЖИЛЛАХЫГ УРЬЖ БАЙНА

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЛАА

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭН, БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

ИРГЭН, БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА-2019