ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

 

Доорх линкээр орж танилцана уу.

https://drive.google.com/file/d/1rGV8kyKHMI-qbtzYUVQRKTF3ZA6uJPB2/view?usp=share_link