"ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН”-ГИЙН ТАЛБАЙД МОПЕД, СУРРОН БОЛОН ЦАХИЛГААН ДУГУЙТАЙ НЭВТРЭХИЙГ ХАТУУ ХОРИГЛОНО!!!

"ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН”-ГИЙН ТАЛБАЙД МОПЕД, СУРРОН БОЛОН ЦАХИЛГААН ДУГУЙТАЙ НЭВТРЭХИЙГ ХАТУУ ХОРИГЛОНО!!!

“Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн”-д иргэд эрүүл, цэвэр агаарт алхаж гүйх, дасгал хөдөлгөөн хийх, бага насны хүүхдээ салхилуулах зорилгоор зуны улиралд өдөрт дунджаар 12-20 мянган хүн зочилдог. Эдгээрийн 50 орчим хувь бага насны хүүхэд байдаг.

Тиймээс иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах, тарьсан мод цэцэгсийг хамгаалах зорилгоор “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн”-гийн талбайруу цахилгаан дугуй, мопед, сурронтой нэвтрэхийг хатуу хориглодог.

Гэсэн ч өсвөр насны хүүхдүүд хориглосон тэмдгээр дайран орж, мод цэцэгс талхлах, цаашлаад иргэдийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндэд хохирол учруулж байна.

Цахилгаан дугуй буюу суррон, мопедыг 18-аас доош насны хүүхэд унаж байх үедээ осол гаргасан тохиолдолд эцэг эх, асран хамгаалагч нь хариуцагчаар татагдах журамтай гэдгийг тээврийн цагдаагийн албанаас анхааруулдаг.

Тиймээс эцэг эх, асран хамгаалагч та бүхэн өсвөр үеийн хүүхдүүддээ ухамсарлуулж, хориглосон тэмдгээр “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн”-гийн талбайруу нэвтрүүлэхгүй байхыг хатуу анхааруулж байна.

Хориглосон тэмдгээр нэвтэрсэн тохиолдолд манай байгууллага “Тээврийн цагдаагийн алба”-д мэдэгдэх болно.

Иргэн бүр ухамсартай байж бусдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй хориглосон дугуйтай зорчихгүй байхыг уриалж байна. 

Сэтгэгдэл бичих