“ОЙ БА ИННОВАЦ” ИЛҮҮ САЙХАН ДЭЛХИЙН ТӨЛӨӨ

“ОЙ БА ИННОВАЦ” ИЛҮҮ САЙХАН ДЭЛХИЙН ТӨЛӨӨ

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас 2012 онд жил бүрийн 3 дугаар сарын 21-ний өдрийг Олон улсын ойн өдөр болгон зарласан бөгөөд энэ өдрийг ойн олон талт ач холбогдлыг ойлгуулах, сурталчлан таниулах зорилготойгоор дэлхий даяар тэмдэглэж ирсэн. Энэ жилийн уриа: "Ой ба инновац" илүү сайхан дэлхийн төлөөх шинэлэг шийдлүүд сэдвийн хүрээнд дэлхий нийтээр тэмдэглэнэ.

Манай дэлхийн амин чухал экосистемийн нэг болох ойн сан нь хуурай газрын гуравны нэгийг эзэлж ургамал, амьтан, шавж хорхойн төрөл зүйлийн амьд организмын 80 гаруй хувийнх нь амьдрах орчин болдог.

Сэтгэгдэл бичих