83 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба нь 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-өөс 05 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 83 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 69.9 хувь нь авлигын гэмт хэргийн шинжтэй байх бөгөөд тендер, худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гомдол давамгайлж байна. Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 225 дуудлага хүлээн авчээ.

#АТГ

#ШүгэлҮлээцгээе

#АвлигынЭсрэгНэгдье

#ҮгүйГэжХэлээдӨөрчилье

#UnitedAgainstCorruption

Сэтгэгдэл бичих