70.4 хувь нь авлигын гэмт хэргийн шинжтэй

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 70.4 хувь нь авлигын гэмт хэргийн шинжтэй байх бөгөөд тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой гомдол давамгайлж байна. #АТГ #ШүгэлҮлээцгээе! #АвлигынЭсрэгНэгдье #ҮгүйГэжХэлээдӨөрчилье #UnitedAgainstCorruption

Сэтгэгдэл бичих